Pogoria wyróżniona certyfikatem bezpieczeństwa

Centra handlowe Platan i Pogoria zdały egzamin bezpieczeństwa

Zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników są w branży centrów handlowych priorytetem. W związku z pandemią koronawirusa, CH Platan w Zabrzu oraz CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej wdrożyły kompleksowe działania, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie galerii, które zostały potwierdzone certyfikatem! Właśnie zakończył się audyt i proces certyfikacji, na mocy których galerie uzyskały status Covid-19 Compliant, czyli zgodności z najlepszymi międzynarodowymi praktykami przeciwdziałania epidemii oraz z obowiązującymi rozporządzeniami prawnymi.

Certyfikacja Covid-19 Compliant ma na celu określenie gotowości oraz odporności obiektu na trwającą pandemię. Jest przeprowadzana zgodnie ze standardem SAFE Hospitality, Office, Retail and Environment (SHORE), ogólnie przyjętymi standardami audytu (GAAS), aktualnymi zaleceniami WHO i ECDC oraz międzynarodowymi najlepszymi praktykami. Oceniane aspekty to m.in. ocena ryzyka i zgodność, środki zapewniające bezpieczeństwo klientów i pracowników, środki bezpieczeństwa wdrażane przez najemców, utrzymanie higieny oraz czystości, komunikacja i reagowanie na incydenty związane z Covid-19. Ocena obiektu wyrażana jest w punktach procentowych; CH Pogoria uzyskało wynik 90%, zaś CH Platan – 92%.

Platan i Pogoria już z początkiem roku wdrożyły do codziennej pracy dodatkowe środki, które pozwalają na utrzymanie najwyższych standardów sanitarnych i zapewnienie bezpiecznej przestrzeni wszystkim przebywającym na terenie galerii. Zmiany, które zostały wprowadzone w centrach to m.in. zintensyfikowana praca serwisów sprzątających, regularne ozonowanie toalet, kompleksowa wentylacja galerii, dozowniki z płynem do dezynfekcji przy każdym wejściu oraz w toaletach, a także szczególna dbałość o przestrzeganie obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu między osobami. Centra rozpoczęły także dedykowaną kampanię edukacyjno-informacyjną #BezpieczenstwoWCentrum, która w przystępny, przyjazny sposób uświadamia klientom powyższe działania i przypomina o zasadach bezpiecznego zachowania w przestrzeni publicznej oraz w życiu codziennym.

Uzyskanie certyfikatu Covid-19 Compliant poświadcza, że centra handlowe Platan i Pogoria rzetelnie wywiązują się z zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim odwiedzającym galerię i robią to w zgodzie z najlepszymi praktykami oraz standardami branżowymi.

Audyt w CH Platan i CH Pogoria został przeprowadzony przez SAFE Asset Group. To niezależna instytucja, która wspiera centra handlowe na całym świecie w zakresie bezpieczeństwa i doradztwa kryzysowego. Ściśle współpracuje m.in. z Polską Radą Centrów Handlowych. Wydawany przez nią Certyfikat Zgodności COVID-19 jest gwarancją przestrzegania przez galerię handlową najwyższych standardów bezpieczeństwa w czasie pandemii.