Godzina dla Ziemi

Galerie handlowe po zmroku nierzadko prezentują się jeszcze atrakcyjniej, niż za dnia. Neony, iluminacje, gra światła i cienia na fasadach – wzbogacają bryłę architektoniczną budynku, ożywiają go. Jednak już w najbliższą sobotę, 27 marca, światła galerii Pogoria i Platan zgasną na godzinę, by w symboliczny sposób zwrócić uwagę na problem zmian klimatu i konieczność ochrony środowiska naturalnego. Tym samym po raz kolejny dołączą do akcji Godzina dla Ziemi, organizowanej przez organizację WWF.

Godzina dla ziemi to inicjatywa zainaugurowana w 2007 r. przez World Wide Fund for Nature (WWF). Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi na palące problemy środowiskowe. O 20:30 czasu środkowoeuropejskiego światła budynków komercyjnych, publicznych i prywatnych na całym świecie zgasną na 60 minut – to godzina, by przystanąć na chwilę i zastanowić się nad losem naszej planety. W Polsce tegoroczna Godzina dla Ziemi organizowana jest pod hasłem #GodzinaDlaBałtyku – zwraca uwagę m.in. na rosnące zanieczyszczenie wód akwenu (chemiczne oraz fizyczne), ekstensywne rybołówstwo oraz zagrożone gatunki ssaków morskich.

Centra handlowe Pogoria i Platan wspierają inicjatywę WWF, wygaszając zewnętrzne iluminacje (logotypy galerii oraz najemców na elewacjach) oraz redukując oświetlenie pasaży handlowych. Zarządcy galerii przyznają, że takie działania mają charakter przede wszystkim edukacyjny – zwracają uwagę społeczeństwa na globalne problemy, które tak naprawdę są sumą efektów lokalnych działań.

Należy zdawać sobie sprawę, że samo wyłączenie światła, nawet na tak ogromną skalę, jak podczas Godziny dla Ziemi, nie uratuje lasów tropikalnych czy oceanów. Celem akcji jest jednak przede wszystkim zwiększenie świadomości ludzi na tematy, które są faktycznym wyzwaniem dla nas, jako społeczeństwa i tu WWF wykonuje tytaniczną pracę. Jako biznes odpowiedzialny społecznie chcemy być częścią tej zmiany – zaznacza Adriana Binczek-Chłond, dyrektor CH Pogoria. – W skali roku, godzinny blackout nie jest dużą oszczędnością, nie wpływa też znacząco na takie problemy cywilizacyjne, jak zanieczyszczenie światłem czy powstawanie tzw. miejskich wysp ciepła. Jest to jednak znakomita okazja, by rozmawiać o tym, co my – lokalna społeczność, ale też biznesy funkcjonujące w obrębie tej społeczności, możemy zrobić, aby zminimalizować wpływ na środowisko – dodaje Agnieszka Nizio, dyrektor CH Platan.

Dla NEPI Rockcastle, właściciela obu galerii, zrównoważony rozwój jest istotnym elementem strategii biznesu. Grupa definiuje go jako wzrost, który jest ekonomicznie efektywny, sprawiedliwy społecznie i przyjazny dla środowiska. Ewelina Nowak-Olszowiec, regional marketing manager NEPI Rockcastle, podkreśla, że właściciel i zarządcy obu galerii na bieżąco analizują i optymalizują wpływ swoich nieruchomości na lokalne ekosystemy i angażują się w projekty zwiększające świadomość ekologiczną klientów. – W minionym roku Platan i Pogoria zostały wyróżnione certyfikatami BREEAM-In use, otrzymując ocenę „znakomitą”. To poświadczenie, że obie galerie są obiektami przyjaznymi środowisku i ludziom. Nasze mocne strony to m.in. zrównoważone gospodarowanie odpadami i zużyciem wody, dostępność komunikacyjna – infrastruktura dla rowerów, możliwość dotarcia przy wykorzystaniu transportu publicznego, a także wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników – m.in. łagodne  oświetlenie czy dobra wentylacja i termoregulacja  – wymienia Ewelina Nowak-Olszowiec.

Jedną z głównych bolączek Bałtyku poruszanych przez WWF są zanieczyszczenia wód. Największym problemem są tzw. sieci-widmo, czyli resztki zerwanych rybackich sieci, stanowiące śmiertelną pułapkę dla ryb, ssaków wodnych i ptactwa, ale także zanieczyszczenie mikroplastikiem. Materiały syntetyczne pod wpływem różnych czynników rozpadają się na maleńkie cząsteczki, które spływają do mórz i oceanów, gdzie dryfując, ograniczają dostęp słońca w głąb wody i utrudniają jej natlenienie. Wraz z eutrofizacją – czyli zanieczyszczeniem powodowanym m.in. przez spływające rzekami nawozy – prowadzi to do powstawania tzw. martwych stref, w których zamiera wszelkie życie. W 2019 roku centra Platan i Pogoria dołączyły do grona galerii handlowych zrzeszonych wokół międzynarodowego projektu Don’t be plastic / Nie bądź plastik. To inicjatywa informacyjno-edukacyjna, mająca na celu redukcję zużycia materiałów syntetycznych, poprzez promowanie świadomych wyborów konsumenckich i zmiany codziennych przyzwyczajeń na bardziej ekologiczne. Kolejne działania w ramach projektu pojawią się w galeriach także w tym roku.