Nie bądź plastik

Ponad milion zwierząt rocznie ginie przez plastikowe śmieci zalegające w morzach i oceanach przez lata, ponieważ wyrzucone odpady nie ulegają natychmiastowemu rozkładowi. Tylko w Polsce zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne wynosi dziś 3,5 mln ton rocznie! Można to zmienić, dokonując na co dzień świadomych wyborów, dlatego również nasza galeria zaangażowała się w ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną, „Nie bądź plastik”. Jej celem jest promowanie ekologicznych postaw wśród klientów, ale przede wszystkim – zmniejszenie zużycia plastiku w życiu codziennym każdego, komu los środowiska nie jest obojętny.

Tworzywa sztuczne stanowią 80–85 proc. odpadów, znajdujących się w środowisku morskim Europy. Dlatego właśnie Unia Europejska nakazuje państwom członkowskim redukcję plastiku. Korporacje i sieci handlowe szukają sposobu na ograniczenie użycia plastiku, który nie jest biodegradowalny. Nasza galeria, to jedno z centrów handlowych, które przyłączyło się do tego globalnego trendu. W efekcie, na terenie obiektu realizujemy ogólnopolską kampanię „Nie bądź plastik”, która ma na celu edukację poprzez informowanie odbiorców o wpływie człowieka na środowisko i zmianę przyzwyczajeń osób w każdym wieku na zachowania przyjazne naturze. Proekologiczna zmiana, to wyzwanie dla każdego. Ma ona na celu uświadomienie klientom, że to od nich zależy czy skorzystają z plastikowego produktu czy poproszą o papierowy bądź metalowy zamiennik. Z food courtu kampania przenosi się na cały obiekt – kolejne salony najemców, to kolejne świadome wybory i zamiana plastikowych opakowań na torby ekologiczne.

Świadoma (eko) konsumpcja

Każdy może zrezygnować lub ograniczyć zużycie jednorazowych reklamówek czy butelek typu PET. Jednym ze sposobów, na ograniczenie wyrobów plastikowych, jest odwiedzenie restauracji z własnymi sztućcami, kubkiem termicznym lub termosem. Wychodząc z domu na zakupy, warto wziąć ze sobą bidon z wodą z kranu czy płócienną torbę, natomiast wybierając napój – sięgać po ten w szklanych butelkach.