Nie bądź plastik!

Ponad milion zwierząt rocznie ginie przez plastikowe śmieci zalegające w morzach i oceanach przez lata, ponieważ wyrzucone odpady nie ulegają natychmiastowemu rozkładowi. Tylko w Polsce zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne wynosi dziś 3,5 mln ton rocznie! Można to zmienić, dokonując na co dzień świadomych wyborów, dlatego również nasza galeria zaangażowała się w ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną, “Nie bądź plastik”.  Jej celem jest promowanie ekologicznych postaw wśród klientów, ale przede wszystkim – zmniejszenie zużycia plastiku w życiu codziennym każdego, komu los środowiska nie jest obojętny.

Tworzywa sztuczne stanowią 80–85 proc. odpadów, znajdujących się w środowisku morskim Europy. Dlatego właśnie Unia Europejska nakazuje państwom członkowskim redukcję plastiku i od 2021 r. zakazane będzie używanie jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych, które najbardziej zaśmiecają środowisko. Chociaż unijne obostrzenia wejdą w życie dopiero za dwa lata, korporacje i sieci handlowe już teraz szukają sposobu na ograniczenie użycia plastiku, który nie jest biodegradowalny. Nasza galeria, to jedno z centrów handlowych, które przyłączyło się do tego globalnego trendu. W efekcie, na terenie obiektu 1 października ruszyła ogólnopolska kampania „Nie bądź plastik”, która ma na celu edukację poprzez  informowanie odbiorców o wpływie człowieka na środowisko i zmianę przyzwyczajeń osób w każdym wieku na zachowania przyjazne naturze. Proekologiczna zmiana, to wyzwanie dla każdego. Kampania objęła przede wszystkim część gastronomiczną, ponieważ w restauracjach używa się plastikowych „jednorazówek” w dużych ilościach.  Ma ona na celu uświadomienie klientom,  że to od nich zależy czy skorzystają z plastikowego produktu czy poproszą o papierowy bądź metalowy zamiennik. Z food courtu kampania przenosi się na cały obiekt – kolejne salony najemców, to kolejne świadome wybory i zamiana plastikowych opakowań na torby ekologiczne. Zachęcamy odwiedzających do zapoznania się ze „wskazówkami”, co zrobić, by być ekologicznym w życiu codziennym. Należy nadmienić, że część restauracji i sklepów w Galerii już dzisiaj próbuje ograniczać użycie szkodliwego plastiku, zastępując go artykułami z papieru, drewna czy bioplastiku, który jest recyklingowany i nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

Dzięki inicjatywie „Nie bądź plastik”, oprócz faktów związanych z zanieczyszczeniami i zagrożeniami, jakie powodują odpady plastikowe, odwiedzający Galerię znajdą porady, jak można przyczynić się do zminimalizowania plastikowych odpadów na co dzień.

Świadoma (eko) konsumpcja

Każdy może zrezygnować lub ograniczyć zużycie jednorazowych reklamówek czy butelek typu PET. Jednym ze sposobów, na ograniczenie wyrobów plastikowych, jest odwiedzenie restauracji z własnymi sztućcami, kubkiem termicznym lub termosem. Wychodząc z domu na zakupy, warto wziąć ze sobą bidon z wodą z kranu czy płócienną torbę, natomiast wybierając napój – sięgać po ten w szklanych butelkach.  

Kreatywna kampania edukacyjna

W ramach kampanii zaplanowano działania, które mają przypominać i promować założenia akcji. Na stolikach w strefie food court oraz na pasażach uwagę przyciągają naklejki i duże plakaty, które obrazują skalę problemu, ale przede wszystkim informują i zachęcają klientów do zmiany przyzwyczajeń, które mogą uratować, m.in. mieszkańców mórz i oceanów. Kreatywną odsłonę kampanii zobaczymy również w mediach społecznościowych, która z pewnością spotka się z pozytywnym odbiorem internautów.