Pogoria ponownie wyróżniona certyfikatem bezpieczeństwa

Zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników są w branży centrów handlowych priorytetem. W związku z pandemią koronawirusa CH Pogoria wdrożyła kompleksowe działania, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie galerii, które zostały potwierdzone certyfikatem! Po raz drugi galeria uzyskała status Covid-19 Compliant, czyli zgodności z najlepszymi międzynarodowymi praktykami przeciwdziałania epidemii oraz z obowiązującymi rozporządzeniami prawnymi.

Certyfikacja Covid-19 Compliant ma na celu określenie gotowości oraz odporności obiektu na trwającą pandemię. Jest przeprowadzana zgodnie ze standardem SAFE Hospitality, Office, Retail and Environment (SHORE), ogólnie przyjętymi standardami audytu (GAAS), aktualnymi zaleceniami WHO i ECDC oraz międzynarodowymi najlepszymi praktykami. Oceniane aspekty to m.in. ocena ryzyka i zgodność, środki zapewniające bezpieczeństwo klientów i pracowników, środki bezpieczeństwa wdrażane przez najemców, utrzymanie higieny oraz czystości, komunikacja i reagowanie na incydenty związane z Covid-19.

CH Pogoria już z początkiem roku 2020 wdrożyła do codziennej pracy dodatkowe środki, które pozwalają na utrzymanie najwyższych standardów sanitarnych i zapewnienie bezpiecznej przestrzeni wszystkim przebywającym na terenie galerii. Zmiany, które zostały wprowadzone to m.in. zintensyfikowana praca serwisów sprzątających, regularne ozonowanie toalet, kompleksowa wentylacja galerii, dozowniki z płynem do dezynfekcji przy każdym wejściu oraz w toaletach, a także szczególna dbałość o przestrzeganie obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu między osobami. Galeria kontynuuje także dedykowaną kampanię edukacyjno-informacyjną #BezpieczenstwoWCentrum, która w przystępny, przyjazny sposób uświadamia klientom powyższe działania i przypomina o zasadach bezpiecznego zachowania w przestrzeni publicznej oraz w życiu codziennym. Uzyskanie certyfikatu Covid-19 Compliant poświadcza, że CH Pogoria rzetelnie wywiązuje się z zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim odwiedzającym galerię i robi to w zgodzie z najlepszymi praktykami oraz standardami branżowymi. Audyt w CH Pogoria został przeprowadzony przez SAFE Asset Group. To niezależna instytucja, która wspiera centra handlowe na całym świecie w zakresie bezpieczeństwa i doradztwa kryzysowego. Ściśle współpracuje m.in. z Polską Radą Centrów Handlowych. Wydawany przez nią Certyfikat Zgodności COVID-19 jest gwarancją przestrzegania przez galerię handlową najwyższych standardów bezpieczeństwa w czasie pandemii.