Polityka cookies

Ogólne ramy prawne regulujące ochronę danych osobowych zapewnia Rozporządzenie o ochronie danych osobowych nr 679/2016 („RODO”) obowiązujące w Unii Europejskiej, a Polityka Cookies wynika z jego wymogów.

Niniejsza Polityka Cookies charakteryzuje różne rodzaje plików cookie wykorzystywane przez nasz serwis.

Czym są pliki cookie („ciasteczka”)?

„Internet Cookie” (znany również pod nazwami „browser Cookies”, „HTTP cookie” lub „cookies”) to mały plik, składający się z liter i cyfr, przechowywany na komputerach, terminalach mobilnych lub innych urządzeniach użytkownika, przez które użytkownik ma dostęp do Internetu.

Pliki cookie instalowane są na żądanie emitowane przez serwer sieciowy w przeglądarce (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome). Pliki cookie po zainstalowaniu mają długą żywotność, lecz pozostają w postaci „biernej” co oznacza, że nie zawierają wirusów ani oprogramowania szpiegującego i nie będą miały dostępu do informacji znajdujących się na dysku twardym użytkownika, na którego urządzeniu zostały zainstalowane.

Plik cookie składa się z dwóch części:

  • nazwy oraz
  • treści lub wartości.

Jakie są główne typy MODUŁÓW COOKIE?

  • Niezbędne pliki cookie/techniczne pliki cookie gwarantują funkcje, bez których nie będą mogli państwo korzystać z nasze go serwisu i zapewniamy, między innymi, że gdy uzyskają Państwo dostęp do funkcjonalności serwisu, wyświetlona zostanie wersja posiadająca szerokopasmowe połączenie odpowiadające Państwa łączności z Internetem. Dodatkowo, taki plik cookie zapewnia przełączanie z trybu http do https podczas zmiany stron.
  • Statystyczne pliki cookie: Są to pliki cookie wykorzystywane w celu dostarczania nam informacji statystycznych na temat wydajności strony internetowej (np. liczby wizyt, źródeł ruchu).
  • Marketingowe pliki cookie: Są to pliki cookie pozwalające na zapamiętanie przez serwis dokonanych przez Państwa wyborów i udostępnienie bardziej spersonalizowanych i ulepszonych funkcji. Kategoria ta może obejmować pliki cookie osób trzecich.

Do czego i w jaki sposób korzystamy z plików cookie?

Plików cookie nie używamy do zbierania danych osobowych. Korzystamy wyłącznie z technicznych plików cookie. Techniczne pliki cookie mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Dzięki nim użytkownik serwisu może swobodnie się po nim poruszać korzystać z jego podstawowych funkcji, a także środków bezpieczeństwa. Serwis nie może działać poprawnie bez technicznych plików cookie, dlatego nie można ich dezaktywować.

Jak zarządzać MODUŁAMI COOKIE?

Odmowa korzystania z plików cookie

Technicznych plików cookie nie można dezaktywować, ponieważ wpłynęłoby to negatywnie na funkcjonalność serwisu.

Plikami cookie osób trzecich można zarządzać w ustawieniach przeglądarki.

Dezaktywacja i / lub usunięcie plików cookie z przeglądarki

Ustawienia plików cookie można zmienić za pomocą przeglądarki internetowej. Przeglądarka internetowa umożliwia edycję ustawień plików cookie. Ustawienia te są zazwyczaj dostępne w menu przeglądarki: menu „opcji”, „narzędzi” lub „preferencji”. Można również zapoznać się z menu „Pomoc” przeglądarki. Przeglądarki mogą korzystać z różnych mechanizmów dezaktywacji plików cookie:

Ustawienia plików cookie w Internet Explorer

Ustawienia plików cookie w programie Microsoft Edge

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Firefox

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome dla pulpitu

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome dla systemu Android

Ustawienia plików cookie w Safari

W przypadku ustawień przeglądarki w celu usunięcia plików cookie stosuje się te same zasady, jak w przypadku dezaktywacji nowych plików cookie. Należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną powyżej. Dostępne są narzędzia online umożliwiające usunięcie wszystkich plików cookie dotyczących odwiedzonych stron internetowych, np. www.allaboutcookies.org. Wchodząc na nasz serwis z innego komputera należy pamiętać o skonfigurowaniu ustawień.

ZMIANY DO NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA O MODUŁACH COOKIE

Niniejsza Polityka Cookies została zmieniona w dniu 26.11.2018.