Regulamin centrum handlowego Pogoria w Dąbrowie Górniczej

W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Centrum Handlowego Pogoria w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jana III Sobieskiego 6, a także w celu zachowania porządku, Dyrekcja Centrum prosi o przestrzeganie następujących zasad:

1. Nie jest dozwolone, aby na terenie Centrum przebywały osoby:

 • w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 • zachowujące się niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
 • powodujące bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i obiektu,
 • mające negatywny wpływ na funkcjonowanie i wizerunek Centrum.

2. Nie jest dozwolone, aby na terenie Centrum miały następujące sytuacje:

 • wprowadzanie rowerów oraz jazda na rowerze, łyżworolkach, deskorolkach itp.
 • handel obnośny, obwoźny, rozprowadzanie prospektów i ulotek, organizowanie zgromadzeń, występów artystycznych bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum,
 • używanie wózków towarowych do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem,
 • palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych poza wyznaczonymi miejscami,
 • spożywanie alkoholu,
 • zastawianie, blokowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych,
 • wykonywanie zdjęć i filmowanie bez uprzedniej zgody Dyrekcji Centrum.

3. Na drogach i parkingach, znajdujących się na terenie Centrum Handlowego Pogoria obowiązują przepisy ruchu drogowego.

4. Na terenie Centrum Handlowego Pogoria działa system monitoringu wizyjnego.

W przypadku odnotowania w/w nieprawidłowości prosimy o kontakt z Monitoringiem Centrum Handlowego Pogoria, tel. 32 639-98-33.

 

Pobierz regulamin w formacie .pdf