Rozliczanie PIT w CH Pogoria

Jak każdego roku Fundacja Godne Życie z Dąbrowy Górniczej będzie bezpłatnie pomagać w rozliczaniu PIT za rok 2019 do końca kwietnia.

PIT-y można rozliczyć w godzinach wyznaczonych dyżurów.

W Miejskim Centrum Informacji na terenie Centrum Handlowego Pogoria przy ul. Sobieskiego 6. Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 18.00.

W Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Sienkiewicza 6A pok. 107. Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 13.00.

PIT-y rozliczane będą elektronicznie, a podatnicy na miejscu otrzymają urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania. Trzeba zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty, czyli rozliczenie PIT-11 lub inne świadczące o uzyskanych dochodach w 2019 roku. Bardzo ważne jest by mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT 37‼️(za 2018 rok) lub dokładną kwotę nadpłaty (bądź dopłaty) i kwotę przychodu uzyskanego w 2018 roku. Fundacja Godne Życie pomoże także odpisać ulgę prorodzinną i rehabilitacyjną. Nie trzeba być mieszkańcem Dąbrowy Górniczej.

Bezpłatne rozliczanie PIT potrwa do 30 kwietnia 2020.

Akcja ma na celu zachęcenie do przekazywania 1% podatku na rzecz dzieci i młodzieży z Fundacji Godne Życie. Każdy z nas może przekazać swój 1% podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego (w przypadku Fundacji Godne Życie – KRS 0000139088). Wysokość kwoty nie ma znaczenia. Każdy gest jest na wagę złota.