Wspólne dbajmy o bezpieczeństwo w galeriach handlowych

W CH Pogoria oraz CH Platan każdego dnia dbamy o to, aby zapewnić naszym klientom bezpieczne zakupy. Stosujemy wszystkie możliwe środki ochrony centrum i zapewniamy środki ochrony osobistej. Pracownicy i ochrona codziennie apelują, aby w ramach dbałości o bezpieczeństwo stosować prawidłowo maseczki ochronne zarówno w sklepach, jak i na terenie całej galerii. Wiele jednak zależy od poczucia odpowiedzialności każdej z osób odwiedzających centrum. Apelujemy o wspólną odpowiedzialność szczególnie w okresie świątecznych zakupów.

W CH Pogoria i CH Platan z największą starannością przestrzegamy zasad przewidzianych rozporządzeniami bieżących procedur sanitarno-epidemiologicznych. Stosowane są też dodatkowe środki zapobiegawcze. Wszystkie pasaże galerii systematycznie są wietrzone, pomieszczenia sanitarne podlegają regularnemu ozonowaniu, zwiększona jest również częstotliwość dezynfekcji powierzchni wspólnych. Jak pokazują dane Polskiej Rady Centrów Handlowych, bazujące na badaniu firmy badawczej Inquiry, przeprowadzonym wśród mieszkańców sześciu największych polskich aglomeracji, galerie handlowe są obecnie jednym z najbezpieczniejszych miejsc do robienia zakupów. Jednakże na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność dbania o siebie i o innych.

Zasady obowiązujące w galerii to: zasłaniaj dokładnie nos i usta, utrzymuj bezpieczną odległość, dezynfekuj ręce lub używaj jednorazowych rękawiczek, stosuj się do zaleceń ochrony i pracowników galerii. Personel galerii dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim klientom i pracownikom. Od maja 2020 r., trwa specjalna kampania edukacyjno-informacyjna #BezpieczeństwowCentrum. Jaskrawa kolorystyka materiałów wizualnych kampanii, ich różnorodne formy i miejsca ekspozycji sprawiają, że są one łatwe do zauważenia przez każdą osobę odwiedzającą centrum handlowe. Wśród najemców promowana jest też akcja PRCH „Bezpieczna witryna – bierz przykład z manekina”, która służy przypominaniu o konieczności noszenia maseczek. Udostępniane są też płyny do dezynfekcji. Pracownicy ochrony stale zwracają uwagę na obowiązek noszenia maseczek na terenie całych galerii, zarówno w pasażach, jak i w sklepach.

Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, by galeria była bezpieczna dla wszystkich naszych klientów. Niestety coraz więcej osób ignoruje obowiązek noszenia maseczki. Przed nami czas świątecznych zakupów. Wszystkim nam zależy, żeby zrobić zakupy bożonarodzeniowe w komfortowy i bezpieczny sposób. Dlatego w ślad za słowami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego apelujemy, aby stosować zasady DDM, czyli: dystans, dezynfekcja i maseczka. Nikt z nas nie chce, żeby sklepy zostały zamknięte z powodu liczby zachorowań – mówi Ewelina Nowak-Olszowiec, Regional Marketing Manager NEPI Rockcastle.

Pracownicy galerii, by minimalizować ryzyko zachorowań i unikać kolejnych zaostrzeń reżimu epidemiologicznego w postaci lockdownów, ograniczeń w przemieszczaniu się i bieżącym funkcjonowaniu, każdego dnia apelują o zachowanie obowiązujących zasad. Brak przestrzegania zaleceń jest etycznie nie do zaakceptowania. Jest to również narażanie zdrowia i komfortu innych osób, klientów i pracowników. Zasad należy przestrzegać dla wspólnego dobra oraz w ramach respektu dla zasad współżycia społecznego.

Rozumiemy, że wszyscy jesteśmy już zmęczeni trwającą blisko dwa lata pandemią, ale wzrost zachorowań może spowodować, że ponownie rozważane będą ograniczenia jakie pamiętamy z ubiegłego roku. Nikt z nas tego nie chce, szczególnie w tak ważnym dla nas wszystkich okresie przedświątecznym. Dlatego przypominamy i prosimy naszych klientów, by nosili maseczki zasłaniające usta i nos podczas wizyt w centrach handlowych. Dzięki temu będziemy dalej mogli bezpiecznie robić zakupy – dodaje Ewelina Nowak-Olszowiec.